Vad är laminering?

Laminering är att baka in ett pappersdokument, till exempel ett visitkort, ett fotografi eller något annat papper, mellan två stycken plastskikt. Att laminera är alltså att lägga ett dokument mellan två plastfilmer och sedan klistra ihop dem. På det sättet bildar de ett gemensamt ark. Det absolut vanligaste är att de två plastfilmerna är sammanfogade som en ficka. Detta brukar kallas för en lamineringsficka. Du tar det som ska lamineras och lägger det inuti fickan. Lamineringsfickan brukar ha en förseglad långsida. Sedan genomför du själva lamineringen och det brukar man föra med hjälp av en lamineringsmaskin. Det går att laminera dokument i mängder av olika storlekar och olika typer av dokument: fotografier, ID-brickor, dokument, papper – ja allt tänkbart.

När ska man laminera?

Vad är lamineringAtt laminera sina dokument eller foton har en rad olika fördelar. På det sättet skyddar man det man har laminerat på ett bra sätt. Ett laminerat dokument tål mycket mer påfrestningar än ett dokument som inte är laminerat. Ett laminerat dokument eller foto ger också en lyxigare och mer rejäl känsla. Att laminera sina visitkort kan ge ett riktigt proffsigt intryck. Och att laminera papper som ska delas ut till exempel vid undervisning eller annat arbete ger också ett rejält intryck. Då visar man att dokumentet eller fotografiet – eller vad det rör sig om – är ett viktigt dokument som du anser att det är värt att ägna sin uppmärksamhet åt.

Varmlaminering innebär laminering med hjälp av värme. Detta är den vanligaste typen av laminering. Varmlaminat är plastfilm som brukar användas vid varmlaminering. Värmen aktiverar plastfilmen. En varmlamineringsficka är två plastfilmer som är sammanfogade till en plastficka. Dessa används vid varmlaminering. Kallaminering innebär laminering med hjälp av lim, men helt utan värme. Detta kan genomföras med eller utan lamineringsmaskin. En fördel med detta förfarande är att det går att laminera material som är känsligt för att bli utsatt för värme. Kallaminat är plastfilm som man brukar använda vid kallaminering. Denna plastfilm är till vissa delar täckt av lim. En kallamineringsficka är två plastfilmer som är sammanfogade till en plastficka. Den brukar användas vid kallaminering. En lamineringsmaskin är en maskin som använder sig av värme och/eller tryck för laminering av dokument. En pratar om sin laminator och då menar man lamineringsmaskin.

Comments are closed.